PROFIL PEGAWAI

Profil Staf

NIP :  199706252020121004 Bagus
Nama :  BAGUS ZAKARYA WIBOWO, A.Md.A.P.
Tempat Lahir :  Kuningan, Kabupaten (Kuningan),
Tanggal Lahir :  
Alamat :  Jalan Jendral Sudirman, Kuningan Jawa Barat
Jabatan : CPNS
Golongan : II/c
Pendidikan :  SDN 1 Kuningan Jawa Barat (2008)

 SMPN 1 Kuningan Jawa Barat (2011)

 SMAN 2 Kuningan Jawa Barat (2014)

 Universitas Padjajaran Bandung (2017)

Riwayat Jabatan :

CPNS PA Marabahan (2021)

TMT :  Februari 2021
LHKASN :  Lihat
Penghargaan

 

NIP : 198803022022031001      ZAYADI
Nama : Muhammad Zayadi, S.H.
Tempat Lahir : Banjar
Tanggal Lahir : 02 Maret 1988
Jabatan : CPNS / Analis Perkara Peradilan
Golongan : III/a
Pendidikan :

SD Negeri Mandiangin Timur 2 Tahun 2000

SLTP Negeri 2 Karang Intan Tahun 2003

SMA Negeri 1 Martapura Tahun 2006

S-1 Universitas Lambung Mangkurat Jurusan Ilmu Hukum 2010

Riwayat Jabatan :

CPNS Pengadilan Agama Marabahan

TMT     01 April 2022
LHKPN : -
Penghargaan : -

 

 

NIP : 199508272022032008      RIZKY
Nama : Rizky Kurniyana,S.H.
Tempat Lahir : Blora
Tanggal Lahir : 27 Agustus 1995
Jabatan : CPNS / Analis Perkara Peradilan
Golongan : III/a
Pendidikan :

SD Jepon 6 Tahun 2007

MTs Ma’arif 2 Blora Tahun 2010

MA Raudlatul Ulum Guyangan Pati Tahun 2013

S-1 Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jurusan Ahwal Syakhsiyah Tahun 2021

Riwayat Jabatan :

CPNS Pengadilan Agama Marabahan

TMT : 01 April 2022
LHKPN : -
Penghargaan : -

NIP : 199508272022032008     ARLIA
Nama : Arlia Lulut Puji Leksono, A.Md
Tempat Lahir : Demak
Tanggal Lahir : 21 April 1994
Jabatan : CPNS / Pengelola Perkara
Golongan : II/c
Pendidikan :

SD Negeri 2 Bugel Tahun 2005

SMP Negeri 1 Godong Tahun 2008

SMA Negeri 1 Godong Tahun 2011

D-III Politeknik Negeri Semarang Jurusan Administrasi Bisnis Tahun 2015

Riwayat Jabatan :

CPNS Pengadilan Agama Marabahan

TMT : 01 April 2022
LHKPN : -
Penghargaan : -