gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech
INISIAL PELAKU PELANGGARAN.HTML

Inisial Pelaku Pelanggaran

================= TAHUN 2020 =================

     BULAN

 

INISIAL

 

SATKER

 

JENIS PELANGGARAN

 

    JENIS HUKUMAN

JANUARI

  NIHIL

  NIHIL

NIHIL

NIHIL

FEBRUARI

  NIHIL

  NIHIL

NIHIL

NIHIL

MARET

  NIHIL

  NIHIL

NIHIL

NIHIL

APRIL

  NIHIL

  NIHIL

NIHIL

NIHIL

MEI

  NIHIL

  NIHIL

NIHIL

NIHIL

JUNI

  NIHIL

  NIHIL

NIHIL

NIHIL

JULI

  NIHIL

  NIHIL

NIHIL

NIHIL

AGUSTUS

  NIHIL

  NIHIL

NIHIL

NIHIL

SEPTEMBER

  NIHIL

 NIHIL

NIHIL

NIHIL

OKTOBER

  NIHIL

 NIHIL

 NIHIL

 NIHIL

NOPEMBER

   NIHIL

 NIHIL

 NIHIL

 NIHIL

DESEMBER

   NIHIL

 NIHIL

 NIHIL

 NIHIL

================= TAHUN 2019 =================

     BULAN   INISIAL   SATKER   JENIS PELANGGARAN
      JENIS HUKUMAN
JANUARI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
FEBRUARI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
MARET   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
APRIL   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
MEI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
JUNI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
JULI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
AGUSTUS   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
SEPTEMBER   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
OKTOBER   NIHIL  NIHIL  NIHIL  NIHIL
NOPEMBER  NIHIL  NIHIL  NIHIL  NIHIL
DESEMBER  NIHIL  NIHIL  NIHIL  NIHIL

================= TAHUN 2018 =================

     BULAN   INISIAL   SATKER   JENIS PELANGGARAN
      JENIS HUKUMAN
JANUARI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
FEBRUARI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
MARET   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
APRIL   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
MEI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
JUNI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
JULI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
AGUSTUS   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
SEPTEMBER   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
OKTOBER  NIHIL  NIHIL  NIHIL  NIHIL
NOPEMBER  NIHIL  NIHIL  NIHIL  NIHIL
DESEMBER  NIHIL  NIHIL  NIHIL  NIHIL

================= TAHUN 2017 =================

     BULAN   INISIAL   SATKER   JENIS PELANGGARAN
     JENIS HUKUMAN
JANUARI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
FEBRUARI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
MARET   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
APRIL   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
MEI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
JUNI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
JULI   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
AGUSTUS   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
SEPTEMBER   NIHIL   NIHIL NIHIL      NIHIL
OKTOBER   NIHIL   NIHIL        NIHIL      NIHIL
NOPEMBER   NIHIL   NIHIL        NIHIL      NIHIL
DESEMBER   NIHIL   NIHIL        NIHIL      NIHIL

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech